S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S N O G E R Ö D ....1897 .06. 01 - 1967. 05. 27

Poststämplar    Brev    Vykort    Reketikett    Till första sidan

 

John August Stenfelt var ansvarig för postservicen i Snogeröd ( 1897 - 1901)

Snogeröds Postkontor fanns till i Järnvägsstationen från starten 1897.


År 1901 fanns det även en lantbrevbärar linje mellan Snogeröd och Rollsberga.

3 gånger i veckan gick brevbäraren rundan.


Snogeröd - Bosjökloster var en annan lantbrevbäringslinje som fanns till från 1907.

0,6 Km och 2 gånger per vecka gick brevbäraren rundan.

Snogeröds Järnvägsstation 1903.

Tillbaka till Skånes Postanstalter