S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S N Å R E S T A D....1901 .08. 02 - 1953. 12. 31

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Poststationen var belägen i Järnvägsstationen på linjen Ystad - Skivarps Järnväg.

Förste föreståndaren var Eberhard Zacharias Atelin (1901 - 1908)

Snårestads Järnvägsstation bild från ca 1960 talet