S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S M Y G E H A M N ... 1950 . 06. 10 - 1995. 06. 05

Poststämplar - Brev - Vykort - Minnespoststämpel - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Postorten hette från början Östratorp.

När järnvägsepoken tog slut vid Östratorp namnändrades postorten till Smygehamn.

Gunborg Andersson var den som tog hand om verksamheten fram till 1 Februari 1973.

Margareta Andersson tog över postsysslan fram till 1974.

Okänt vem som därefter var postmästare.

Den 7 Juni 1995 stängde ordinarie Postkontoret.

Verksamheten övergick till Post i butik fram till 2002.02.22