S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S L Å G A R P....1898 .10. 05 - 1961. 12. 30

Poststämplar    Brev    Vykort    Till första sidan

 

Johan Magnus Persson var ansvarig för postservicen i Slågarp (1898 - 1903)

1903 - 1923 var det stationsinspektor Johan Ragnar Malmström som var postmästare.

Från 1923 - 1961 tjänstgjorde sju personer på denna befattningen.

( Informationen kommer från handboken Skånes Makuleringsstämplar)

År 1908 fanns det en lantbrevbäringslinje mellan Slågarp - Villie - Slågarp.

4 gånger i veckan gick lantbrevbäraren fram och åter.

Tillbaka till Skånes Postanstalter