S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S L I M M I N G E B Y ....1893 . 09. 01 - 1966. 10. 31

Poststämplar - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Här är Postorten ändrad till Slimmingeby, namnet var förrut BRODDA.

Se även på Slimminge.

 

Här nedan en tidtabel på en gångpostlinje från 1916.