S L I M M I N G E B Y   P O S T S T Ä M P L A R

 

Normalstämpeltyp 14.

________________________

Normalstämpeltyp 58t.

_________________________

Normalstämpeltyp 59b.

Åter till första sidan.