S K Å N E S     M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S L I M M I N G E B Y     1893 . 09. 01 - 1966. 10. 31

Urklipp från tidnings artiklar om personal på Poststationen Slimmingeby.

Tillbaka till Skånes Postanstalter - Till första sidan