S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S L I M M I N G E ....1883 . 04. 01 - 1893. 03. 31

Poststämplar    Vykort    Till första sidan

 

Det var mycket skriverier mellan ordföranden i Slimminge kommun och Poststyrelsen

angående inrättande av en poststation i Slimminge.

Men år 1883 blev det en poststation.

Var i gång bara tio år.

Läs vidare här under BRODDA vad anledningen är till bara tio år.

Föreståndare för Slimminge var Fjärdingsmannen Nils Lindblad.

Se även på Slimmingeby.

Slimminge innevånarna fick sin post redan 1875 via denna gångpostlinjen.

2 gånger i veckan fram och åter gick brevbäraren turen.

Tillbaka till Skånes Postanstalter