S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K Y T T S .. V E M M E R L Ö F .... 1898. 10. 05 - 1927. 10. 21

S K Y T T S .. V E M M E R L Ö V.... 1927. 12. 01 - 1965. 03. 31

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Postortens namn har stavats på två olika sätt.

Med F eller V på slutet.

Någon gång under slutet av 1927 ändrades stavningen på postorten.

Stationsföreståndare var Magnus Fredrik Rosendahl .

Det har varit många olika föreståndare under postortens tid.

Skytts Vemmerlövs järnvägsstation.

Här hade även poststationen en lokal.