S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K Y T T S .. T O M A R P .... 1908. 02. 01 - 1926. 11. 08

S K Y T T S....T O M M A R P.... 1927.05.21 - 1955.04.30

Poststämplar - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Skytts Tommarp har stavats på två olika sätt enligt ovan.

Under perioden 1908 - 1926 stavades Tomarp med ett M.

Någon gång i början på 1927 ändrades stavningen till två M i Tommarp.

Poststationen fanns till i järnvägsstationen.

Stationsmästare Carl Oscar Gustafsson var förste föreståndaren. ( 1908 - 1915 )

Från 1915 - 1918 var det Nils Edvin Bergman som var föreståndare.

1 Februari tog A. Olof Berg över sysslan.

Skytts Tomarps Järnvägsstation.