S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K Y T T S .. H V E L L I N G E. .... 1876. 01. 01 - 1886. 04. 27

Poststämplar  - Brev  -  Skånes Postanstalter  -  Till första sidan

 

Postorten hette från början Hvellinge år 1875.

Men det blev mycket förväxling av posten som gick till Välinge.

I januari 1876 ändrades postnamnet till Skytts Hvellinge.

Föreståndare var handlanden Anders Hansson som hade ett årsarvode på 250:-kr.

Skytts Hvellinge utväxlade post med orterna i listan.


En tidtabell på en lantbrevbäringslinje mellan Fjerdingslöf - Skytts Hvellinge år 1881.

Linjen startade redan 1880.

Mellan Malmö - Tygelsjö - Skytts Hvellinge - Skanör fanns det en lantbrevbäringslinje år 1886.

Hela 2 mil gick lantbrevbäraren 3 gånger i veckan.