S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K U R U P .... 1870. 07. 01 - 2002. 02. 06

Poststämplar - Brev - Reketikett - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Skurups Poststation inrättades i järnvägsstationen år 1870.

Förste föreståndaren var stinsen Gustav Adolf Svensson.

Skurup utväxlade sin post med Pkxp 30 och 33 (Järnvägsposten)

Samt orter enligt cirkuläret nedan.


År 1875 fanns det en gångpostlinje mellan Skurup och Blentarp.

Tidtabellen för Skurup - Vestra Wemmenhög är för en Kärrpostlinje.

Tidtabellen för Skurup - Vestra Vemmenhög - Östra Torp är för allmän post.

Skurup - Slimmingeby är en gångpostlinje från 1898.

Skurup - Hylteberga - Skurup är en lantbrevbärarlinje från 1916.

Ytterliggare några lantbrevbäringslinjer utgick från Skurup under 1800-1900 talet.

Skurup - Dybeck Lbb linje från 1888 på 1 mil. Och 7 dagar i veckan gick lantbrevbäraren.

Skurup - Persemölla Lbb linje och 3 dagar i veckan år 1896.

Skurup - Önnarp Lbb linje på 1,8 mil 2 gånger i veckan år 1907.