S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K R O M B E R G A.... 1944. 09. 01 - 1956. 30. 10

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Ebba Sjöholm var Postföreståndare för Skromberga.

1956 ändrades statusen till Postexpedition och man bytte namn till Ekeby samtidigt.

Ebba Sjöholm fick nu titeln stationsmästare.