S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K I V A R P S ..S O C K E R B R U K .... 1947. 02. 06 - 1952. 04. 30

Poststämplar     Till första sidan     Tillbaka till Skånes Postanstalter

 

I februari månad 1947 namnändrades Poststationen, stavas nu utan F i Skifvarp.

Föreståndare var Axel Einar Carlsson (1948-1952)

Poststationen fanns fortfarande kvar i järnvägsstationen.

 

Se även på SKIFVARPS SOCKERBRUK som här stavas med F i Skifvarp.