S K I V A R P S   S O C K E R B R U K   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 62b.

Till första sidan.