S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K I V A R P.... 1936. 12. 03 - 1997. 02. 01

Poststämplar - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Här har man åter igen ändrat stavningen till Skivarp.

Man höjde också status på kontoret till Post expedition

Poststationsföreståndare nu är Herman Fabian Heinel ( 1936 - 1949 )

Se även på SKIFVARP och SKIFARP.

Post ortens namn har nämligen haft olika stavningar

Den 3 februari 1997 ändrades servicformen på postexpeditionen.

Det blev Närpost istället.