S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K I F V A R P S ..S O C K E R B R U K .... 1901. 10. 08 - 1946. 12. 08

Poststämplar    Brev    Reketikett    Vykort    Till första sidan

 

Poststationen öpppnades i järnvägsstationen 8 oktober 1901.

Förste föreståndaren var stinsen Axel Fredrik Thomasson (1901 - 1930)

Se även på SKIVARPS SOCKERBRUK som här ändrat stavningen.

Skifvarps Sockerbruks järnvägsstation.


Generlpoststyrelsens cirkulär som kunggör öppnandet av Poststationen.

Tillbaka till Skånes Postanstalter