S K I F V A R P S   S O C K E R B R U K   B R E V

Brefkort med normalstämpel 33.

Firmabrev med Nst.33

Mer om Skifvarps Sockerbruk finns här.

Till första sidan.