S K I F V A R P   T I D T A B E L L E R

 

Tidtabell för en gångpostlinje mellan Skifvarp - Marsvinsholm.


Tidtabell för en Kärrpostlinje från 1876. Linjen blev 1879 en lantbrevbäringslinje.


Tidtabell för en gångpostlinje år 1879.


Tidtabell för en gångpostlinje 1879.

Till första sidan.