S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K I F V A R P.... 1875. 01. 01 - 1895. 04. 30

Poststämplar - Vykort - Brev - Tidtabeller - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Förste föreståndaren var skolläraren P. N. Wilander med ett årsarvode på 350:- kr.

Skifvarp hade postutväxling med Rydsgård samt även med PKXP 30 och 33.

Här syns tidtabellen för Kärrpostlinjen för postutväxlingen med Rydsgård.

Den 1 maj 1895 flyttades Poststationen till Skivarps järnvägsstation.

Man gjorde även ändring på postortens namn, det blev nu SKIFARP.

Se även på SKIVARP som nu åter igen fått nytt på postorten.