S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K I F V A R P.... 1875. 01. 01 - 1895. 04. 30

Poststämplar    Vykort    Brev    Tidtabeller    Till första sidan

 

Förste föreståndaren var skolläraren P. N. Wilander med ett årsarvode på 350:- kr.

Skifvarp hade postutväxling med Rydsgård samt även med PKXP 30 och 33.

Här syns tidtabellen för Kärrpostlinjen för postutväxlingen med Rydsgård.

Den 1 maj 1895 flyttades Poststationen till Skivarps järnvägsstation.

Man gjorde även ändring på postortens namn, det blev nu SKIFARP.

Se även på SKIVARP som nu åter igen fått nytt på postorten.

Tillbaka till Skånes Postanstalter