S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K I F A R P.... 1895. 05. 01 - 1936. 11. 12

Poststämplar    Vykort    Brev    Tidtabeller    Reketikett    Till första sidan

 

Den 1 maj flyttade posten in i järnvägsstationen, man ändrade också postortsnamnet till Skifarp.

Stinsen Carl Hugo Meijer blev ansvarig för posten.

Se även under SKIFVARP där mer om Postationen syns.

Titta även på SKIVARP som nu fått nu stavning.

Skifarps järnvägsstation.

Tillbaka till Skånes Postanstalter