S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K A R T O F T A.... 1910. 10. 27 - 1955. 06. 09

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Poststationen Skartofta fanns till i Skartofta hållplats (järnvägsstation)

Förste föreståndare var Axel Rehnström med en årsarvode på 180:- kr.

Nia olika järnvägsanstälda har tjänstgjort som föreståndare på Poststationen fram till stängningen 1955.

Skartofta hållplats