S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K A R H U L T.... 1901. 10. 01- 1955. 07. 31

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Nu har Poststationen Kristineberg ändrat namn till SKARHULT.

Stationsföreståndaren Albert Andersson var i tjänst när namnändringen kom till.

Ytterliggare 11 personer har varit postföreståndare i Skarhult.

År 1902 fanns det en lantbrevbäringslinje mellan Skarhult - Östra Strö

Skarhult - Borlunda var en annan lantbrevbäringslinje från 1912.

Järnvägsstationen Skarhult där även Posten hade sitt kontor.

Webbsidan uppdaterad: 2015.02.04