S K A R H U L T   P O S T S T Ä M P L A R

Normalstämpel 33

Känd mellan 1901 - 1925

Normalstämpel 58v.

Känd mellan 1925 - 1955

Åter till första sidan.