S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K A N Ö R .. 1819 - 2002. 02. 26

Poststämplar    Brev    Tidtabeller    Reketiketter    Vykort    Postala Dokument    Till första sidan

 

Redan den 1 januari 1768 hade Skanör ett postkontor.

Det var borgmästaren Leonard de la Rose som var upphovsmannen till postkontoret.

Han var även postmästare ( 1768 - 1784 )

I Postens cikulär omnämns en postmästare Sven Niclas Cronsioe som fick tjänstledigt den 5/6 - 1863

Postkontoret ersattes 1 januari 1874 till att bli en Poststation.

Förståndare blev Niclas Johan Pålsson.

Man flyttade samtidigt Poststationen från borgmästargården till Pålssons bostad på Östergatan.

Vykort på Borgmästargården som var Skanörs första Postkontor.

Tillbaka till Skånes Postanstalter