S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K A N Ö R .. 1819 - 2002. 02. 26

Poststämplar - Stämpeltyper - Brev - Tidtabeller - Reketiketter - Vykort - Postala Dokument - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Redan den 1 januari 1768 hade Skanör ett postkontor.

Det var borgmästaren Leonard de la Rose som var upphovsmannen till postkontoret.

Han var även postmästare ( 1768 - 1784 )

Postkontoret ersattes 1 januari 1874 till att bli en Poststation.

Förståndare blev Niclas Johan Pålsson.

Man flyttade samtidigt Poststationen från borgmästargården till Pålssons bostad på Östergatan.

Vykort på Borgmästargården som var Skanörs första Postkontor.