S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K Å N E S - C H A R L O T T E N L U N D ....1958 . 01. 01 - 1967. 09. 30

Poststämplar - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Här har Postortsnamnet ändrats till Skånes Charlottenlund.

Charlottenlund fanns till redan år 1874.

Men efter mycket felsänd post till Charlottenlund i Danmark, så ändrades namnet.

Curt Hugo Persson var föreståndaren mellan 1958 - 1967.