S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K Å N E - A S K ....1939 . 05. 15 - 1969. 09. 30

Poststämplar    Brev     Reketikett     Till första sidan

 

Postortsnamnet var från början Sonnarp, ja igenligen skulle det varit Sannarp.

Men en otydlig skrivelse till Generalpoststyrelsen gjorde att det blev fel.

1939 då först skulle postortsnamnet ha ändrats till SONNARP

Men för att inte förväxlingar skulle bli så ändrade man helt till Skåne - Ask.

Fröken Anna Ingeborg Sjöberg var föreståndare för Skåne - Ask.

Tillbaka till Skånes Postanstalter