S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S K A B E R S J Ö.... 1874. 12. 15 - 1964. 05. 30

Poststämplar - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Stationsföreståndare var stinsen Axel Fredrik Virgin.

Skabersjö hade postutväxling med PKXP 30 och 33.

Posten fanns till i denna järnvägsstationen från 1874.