S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S J Ö R U P .. 1875. 01. 01 - 1942. 04. 30

Poststämplar - Tidtabeller mm. - Vykort - Skånes Postanstalter - Till första sidan

En Poststation som inrättades efter kronopostreformen.

Föreståndare var länsmannen G. E. Lindstedt. Han fick en årslön på 200:- kronor.

Enligt förslag att poststrationen skulle dras in 1879. Så gick Lindstedts årsarvode ner till 100:- kronor

Därmed fick postationen vara kvar.

Ett litet uppehåll blev det från 2 augusti 1901, då poststationen flyttades till järnvägsstationen.

Där öppnades poststationen igen den 8 augusti 1901.