S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S J Ö H O L M E N.... 1918. 08. 01 - 1962. 12. 31

Poststämplar - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Poststationen fanns till i järnvägsstationen.

Föreståndare var personalen på stationen, en av dessa var Nils August Holmberg.

Sjöholmens järnvägsstation.