S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S J Ö B O.... 1861. 05. 01 - 1866. 10. 31 ( Period 1 )

S J Ö B O ....1876. 11. 01 - 2002. 02. 07 ( Period 2 )

Poststämplar    Vykort    Brev    Till första sidan

 

1861 öppnades poststationen Sjöbo i Gästgivargården.

Föreståndare var tingsskrivare Swen J. Lindahl

Sjöbo hade postutväxling med följande poststationer Hörby och Ystad enligt tidtabellen nedan.

Det var en diligenslinje.

Poststämplar från första perioden är inte kända. Poststationen stängdes 1866.


Sjöbo poststation återkom igen 1876. Poststationen var då belägen utmed denna diligenslinjen.

Mellan Vollsjö och Tomelilla.

Föreståndare var fröken Lulie Marie Aspelund.


1907 flyttades poststationen till järnvägsstationen i Sjöbo.

Postmästare blev Philemon Heribert Westerberg ( 1907 - 1914.


Här är en tidtabeller på Lantbrevbärarlinje från 1879.

Nedan en annan tidtabel från 1898 på lantbrevbärarlinje.

Här är tidtabellen från 1916 och är en lantbrevbäringslinje.

Tillbaka till Skånes Postanstalter