S J Ö B O   P O S T S T Ä M P L A R

Här syns ett litet urval av Sjöbos poststämplar totalt 65 olika.

Normalstämpel 16 känd mellan 1876 - 1890


Normalstämpel 14 typ 1 och 2. (Olika storlekt på namnet)

Kända mellan 1891 - 1943.


Normalstämpel 17 känd mellan 1908 - 1935


Normalstämpel 21 Lbr. känd mellan 1907 - 1930


Normalstämpel 59c. A känd mellan 1942 - 1968

Åter till första sidan.