S J Ö B O   B R E V

Brev med normalstämpel 16


Firmabrev med normalstämpel 21 Lbr.


Rekbrev med normalstämpel 59c. A


Militärbrev med postanstalten PA 1059 X = Sjöbo

Brev med normalstämpel typ.62 (Stålstämpel)

Ny stämpeltyp som utkom i samband med frimärkets dag 19.3.2016.

Användes av ortens frimärks klubb.

Åter till första sidan.