S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S I M L I N G E....1893. 04. 01 - 1955. 05. 31

Poststämplar - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

En järnvägspoststation öppnades i Simlinge 1893.

Stationsföreståndaren Erik Theodor Ossman hade hand om postgöromålen.

Simlinge innevånarna fick redan 1875 post via denna tidtabellen för en gångpostlinje.

 

Simlinges järnvägsstation.