S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S I L F Å K R A / S I L V Å K R A.... 1910. 10. 27 - 1955. 06. 09

Poststämplar    Vykort    Brev    Till första sidan

 

1910 öppnades poststationen Silfåkra i järnvägsstationen.

Stationsmästare August Wilhelm Werner blev förståndare för posten.

Man hade stavningen Silfåkra mellan 1910 - 1927. Från hösten 1927 - 1955 var stavningen utan F -Silvåkra

Men redan år 1878 fans det en gångpostlinje mellan Dalby - Silfåkra.

Åbon Nils Nilsson i nr 11 Silfåkra fick kontraket för gångpostlinjen, 3 gånger i veckan gick Nils turen.

Torna - Dalby - Silfåkra var en lantbrevbäringslinje år 1892 med 4 turer i veckan.

Silfåkra - Stigsåkra - Silfåkra var en lantbrevbäringslinje som kom till 1912, 6 gånger i veckan.

Silfåkra järnvägsstation där posten hade ett kontor.

Tillbaka till Skånes Postanstalter