S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S E G E....1893. 09. 22 - 1968. 12. 31

Poststämplar - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

När järnvägstrafiken kom i gång på delsträckan mellan Dalby - Tomelilla.

Inrättades den förenade post och järnvägsstationen.

Stationsmästare Rasmus Göransson blev ansvarig för posten .

Kungörelse om Poststationen Seges öppnande.


Sege Järnvägsstation

När posten stängdes 1968 fick Sege inevånarna sin post med lantbrevbäring från Arlöv.

LBB. 1. Nst.60 Sege. (1969-1980)
LBB. 1. Nst.61 Sege. (1981-1992)