S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S A X T O R P

Period 1 .1874. 01. 01 - 1879. 01. 31

Period 2 .1893. 08. 08 - 1968. 05. 11

Poststämplar    Vykort    Brev    Till första sidan

En poststation öppnades i gästgivargården i Saxtorp år 1874.

Saxtorps poststation stängde 1879 på grund av dålig lönsamhet.

Föreståndare var Gästgivaren Nils Petersson.

Nils hade även avtal om postskjutsen enligt tabellen nedan.


Örtofta - Saxtorp var en gångpostlinje från 1875. 1 februari 1879 fick linjen nya tider.

När järnvägen kom till mellan Landskrona - Kävlinge öppnades åter igen Saxtorp i järnvägsstationen år 1893.


Saxtorps borna fick redan år 1832 sin post via denna tidtabellen nedan.

(Okänt vem som tog hand om posten)

Tillbaka till Skånes Postanstalter