S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S A T S E R U P....1886. 11. 16 - 1958. 03. 01

Poststämplar - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Satserups poststation var inhyrd i järnvägsstationen.

Förste föreståndaren var järnvägens stationsföreståndare Anders Persson.

År 1903 utgick det en lantbrevbärings linje från Satserup - Svensköp.