S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ä R S L Ö F ....1875. 01. 01 - 1879. 01. 31

Poststämplar     Till första sidan.    Tillbaka till Skånes Postanstalter

Särslöf en kortlivad Poststation i gång bara 4 år.

Särslöf hade postutväxling med bl. annat Billeberga från 1875.

Förste föreståndaren var Erica Bruun som fick en årslön på 180 kronor.

Första året såldes frimärken för 177:12 Kr.

Men under 1878 var det bytyligt  mindre, och därför drogs Poststationen in 1879.

Ersattes av lantbrevbärare enligt tidtabellen nedan.