S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

St. IBB ...1875 - 01 - 01 - 1887 - 12- 22

SANKT IBB. ..1886.05. 07. - 1980. 09. 30

Poststämplar - Vykort - Brev - Reketikett - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

St. Ibb / Sankt Ibb ligger på ön Ven mellan Sverige och Danmark.

Föreståndare på poststationen var Kjell Magnus Wolter år 1875.

Post till och från ven gick med en sjöpostlinje från Landskrona år 1875.

(Tidtabellen är från 1876 då nya tider infördes)


Tidbalellen nedan är för en gångpostlinje från 1877.


En sjö och gångpostlinje fran 1886.

Webbsidan uppdaterad 2019-05-09