S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S A L L E R U P....1875. 01. 01 - 1879. 01. 31

Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Sallerups poststämplar är mycket svåra att hitta och är dyra .

Mamsell Louise Österling var den första föreståndaren.

Sallerup utväxlade sin post enligt notisen nedan.

 

Tidtabell på en lantbrevbärarlinje som gick mellan Hindby - Klågerup år 1879.

En annan linje gick mellan Qvarnby - Sallerup - Qvarnby år 1901