S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ä B Y ....1903. 04. 01  - 1948. 05. 31

Poststämplar  Brevförsändelser  - Vykort  -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

Stationsföreståndaren Carl Johan Eklund hade även hand om postgöromålen i Säby.

Redan år 1879 fanns det en lantbrevbärings linje mellan dessa postorterna.

Vadensjö - Säby - Glumslöf - Vadensjö.

Postutdelningen i dag går via lantbrevbäring från Landskrona.

Säby järnvägsstation där även posten fanns till.