S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö D R A   S A N D B Y ....1892. 01. 01  - 1972. 11. 30

(Informationen kommer från Erik Lindgrens skrift.)

Tillbaka