S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö D R A   S A N D B Y ....1892. 01. 01  - 1972. 11. 30

Poststämplar    Brevförsändelser     Reketikett     Vykort     Till första sidan

 

Det finns mycket att läsa om Södra Sandbys poststation.

På denna sidan syns detta.

I maj 1905 flyttade posten in i järnvägsstationen på linjen Lund - Refvingehed.

År 1907 fanns det en lantbrevbäringslinje mellan Södra Sandby - Abusa - Södra Sandby.

4 gånger i veckan gick lantbrevbäraren turen.

Södra Sandbys järnvägsstation.

Tillbaka till Skånes Postanstalter