S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö D R A   S A N D B Y   2....1972. 12. 01  - 2001. 11. 30

Poststämplar   -  Brevförsändelser  -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

 

Postortsnamnet var tidigare REVINGEBY men i december 1972 blev namnet Södra Sandby 2

Det finns mycket att läsa om Södra Sandby 2 Poststation.

På denna sidan syns detta.

Se även på SÖDRA SANDBY

Se även på  SÖDRA  SANDBY  1