S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö D R A   S A N D B Y   1....1972. 12. 01  - 2002. 02. 15

Poststämplar   -  Brevförsändelser  -  Reketikett  -   Skånes Postanstalter  - Till första sidan

 

Det finns mycket att läsa om Södra Sandby 1  Poststation.

På denna sidan syns detta.

Den första december 1972 namnändrades Södra Sandby till Södra Sandby 1

Se även på SÖDRA SANDBY

Se även på  SÖDRA SANDBY  2