S Ö D R A   S A N D B Y   1  P O S T S T Ä M P L A R

Här syns några olika poststämplar

Normalstämpel 59b.

Nst. 61c F

Nst. 61c. Kassa 1

Åter till första sidan.