S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

S Ö D R A   Å B Y ....1890. 10. 17  - 1966. 12. 31

Poststämplar     Brevförsändelser     Reketikett     Vykort     Till första sidan

 

Södra Åby hade sin Poststation i järnvägsstationen på linjen Trelleborg - Klagstorp.

Föreståndare var Paul Nyström med ett årsarvode på 180:- kronor.

5 oktober 1898 tog Anders Nilsson över sysslan som Post föreståndare.

År 1898 fanns det en lantbrevbäringslinje mellan Södra Åby - Böste.

 

Järnvägsstationen Sådra Åby

Tillbaka till Skånes Postanstalter