S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R Y N G E ...1896. 11. 01 - 1965. 05. 31

Poststämplar - Vykort - Brev - Reketiket - Skånes Postanstalter - Till första sidan.

 

Vid järnvägslinjen Malmö - Ystad öppnades 1896 poststationen Rynge.

Valfrid Lang som var stationsispektor tog även hand om postgöromålen.

Rynge Järnvägsstation där även posten fanns till.

Webbsidan uppdaterad 2019-05-09