S K Å N E S... M A K U L E R I N G S S T Ä M P L A R

R Y D S G Å R D .... 1874. 12. 15 - 2002. 02. 06

Poststämplar - Reketikett - Vykort - Brev - Skånes Postanstalter - Till första sidan

 

Rydsgård fanns till i järnvägsstationen från 1874.

Stinsen Johan Valdemar Valmstadt blev förste postföreståndaren.

Rydsgård hade postutväxling med dessa orterna.

Det har funnits några olika kärrpost, gångpost linjer till och från Rydsgård.

Skifvarp-Rydsgård en gånpostlinje från 1874.


Rydsgård - Charlottenlund var en annan kärrpostlinje från 1877.

Rydsgård - Skoghult en lantbrevbäringslinje från 1910.